הקדמה לקורס – בנימה אישית

התקשורת הזוגית היא מרכיב חשוב בכל פיתרון, בכל התקדמות, ובכל קשר של אהבה. לכן אני מתרגשת לקראת הקורס הזה, ואני שמחה שאת מצטרפת!

תקשורת זוגית
הקדמה לקורס בנימה אישית 

הורידי מכאן דפי סיכום לחלקים א-ב

1.1 בנימה אישית

1.2. טיפול זוגי מול לימוד עצמי

1.3. הקדמות